Del 5 – Låt nr. 5 er «Gloria» fra Fulanimesse

(Tekst: Rigmor Frøyen, Musikk: Terje B)

Hør låta f.eks. her:

Gloria er tradisjonelt et av messens (gudstjenestens) faste ledd. «Gloria in excelsis Deo» som er starten på latinske teksten, betyr «Ære til Gud i det høyeste». Musikalsk sett er Gloria messens lovsang.

I Fulanimesse består omkvedet (refrenget) av disse 3 tekstlinjene på fulani:

«Min njettii ma Laamdo» (Vi lover deg, Herre)

«Min njettii ma, Iisaa Almasiihu» (Vi lover deg, Jesus Kristus)

«Min njettii ma, Ruuhu Ceniido» (Vi lover deg, Hellige Ånd)

I likhet med de andre tekstene til Rigmor Frøyen, vitner også teksten til «Gloria» om at hun har omfattende kunnskap, kjennskap og respekt for det folket hun og familien bodde og jobbet med i Mali i mange år.

Stor takk til Rigmor, og til solistene Anne og Trude Kristin, Mannskoret Herre med dirigent Jon, og musikerne Solo, Olav, Harald og Helge som gjorde at denne låta ble til Fulanimessens «gladlåt»!

Jeg har lyst til, med dette innlegget, å også rette ære og takk til alle de som bidro til å oversette Det Nye Testamentet til Fulani Maasina med de tidligere Mali-misjonærene Torunn Lunde og Anne Lise Matre i spissen. Fulanimesse er en «takkemesse» for å markere at denne oversettelsen var ferdig i 2004.

Det er interessant å lese referater, forskjellige tekst- og manus-utkast, ideer og hvilke valg vi tok under forarbeidet i 2003-04. Det er også interessant å lese publikasjoner og PR/info-materiell. Jeg har heldigvis tatt vare på mye.

Her har jeg lagt ved 3 artikler som, ihvertfall for mange av oss, er interessante å lese i retroperspektiv 20 år senere.

2 av artiklene er om Torunn og Anne Lise fra et informasjonshefte om bibeloversettelse generelt og denne oversettelsen spesielt, fra oktober 2004. Heftet ble utgitt i fellesskap mellom NMS, Frikirken og Wycliffe.

Artikkelen med meg sto i Misjonstidende i august 2004.

Da den ble skrevet sto jeg midt i innspurten av komponeringen og arrangeringen av disse låtene.

Takk for at jeg fikk være med på dette!

Les mer om utgivelsen her:

Nouhoum Baby og Terje.jpg
Torunn Lunde - infoheftet Folk, språk og bibel Oktober 2004.pdf
Anne Lise Matre - infoheftet Folk, språk og bibel Oktober 2004.pdf
Terje - Misjonstidende august 2004.pdf