Del 1 – Låt nr. 1 er «Bisimilla – Velkommen» fra Fulanimesse

(Tekst: Reidar Bjaanes, Musikk: Terje B)

Hør låta f.eks. her:

I 2003 ble jeg kjent med en mann som skulle få helt avgjørende betydning for resten av mitt liv, Magne Mjærum, regionleder i NMS (Det Norske Misjonsselskap).

Magne kjente det legendariske Mannskoret Herrer med dirigent Jon Kjærstad. Mannskoret Herrer ble etablert i Storsalen på kvinnedagen 8. mars 1994 av Jon Kleveland. Korets formålsparagraf var (er?) å «være et forbilledlig eksempel for mannskultur, samt å fremme en generell, kunstnerisk forståelse og således bidra til uhemmet glede og grenseløs livsutfoldelse». Etter en tid sluttet den travle Jon Kleveland som dirigent, og en ny Jon K overtok. Koret strevde også med å få til regelmessige øvelser i like travle Storsalen, og de fikk nytt tilholdssted hos meg i Markus kirke – hvor jeg hadde en liten organist-stilling (40-60%) i årene 1991-1999.

Jeg arrangerte en del sanger for koret, ble utnevnt som et av få æresmedlem, fikk spille mye med dem, og snike meg rundt i kulissene når de sang et av arrangementene mine på sine stadige TV-opptak i NRK. Mannskoret Herrer var (er?) en ordentlig bra gjeng som fulgte med meg på lasset til Ris kirke, hvor jeg begynte som kantor (organist) ved tusenårsskiftet.

(Her må jeg innskyte, og påminne alle Herrer om, at koret ikke er nedlagt. Aktiviteten er bare rimelig laber for tiden. Siste opptreden i offentligheten var 25-årsjubileet i 2019, og nest siste et par år før 15-årsjubileet, så vidt jeg har oversikt over…)

I 2003 fortalte Jon K den 2. at Mannskoret Herrer hadde blitt spurt om å være med på en markering og feiring av at Det nye testamentet var oversatt til et nytt afrikansk språk, Fulani. Han sa at Magne Mjærum i NMS syntes denne oversettelsen var verd en eller annen slags feiring. Oversettelsesarbeidet hadde pågått mer eller mindre i 20 år, var startet av den første Mali-misjonæren fra NMS, Torunn Lunde, og deretter ledet i mange år fram til ferdigstillelsen av Mali-misjonær Anne Lise Matre.

Magne og Jon hadde ikke helt klare idéer om hvordan feiringen skulle foregå, men de var enige om at koret helst måtte ha noen nye arrangementer – og der kom jeg inn i bildet. Jon og jeg ble invitert til NMS-kontoret i Schweigaardsgate på Grønland for å drodle litt sammen med blant andre Magne og Anne Lise.

På møtet foreslo Anne Lise at jeg burde vært en tur i Mali for å bli bittelitt kjent med – og kjenne på kroppen – Mali og Sahel, NMS-arbeidet der, musikken og Fulani-folket. Det syntes Magne (og selvfølgelig jeg!) var en god ide, og – takket være Magnes initiativ, klokskap og innstilling – i januar 2004 var jeg der noen uker. Dette var en helt fantastisk og skjellsettende tur – en av disse få begivenhetene i løpet av livet som definerer tilværelsen i før og etter.

Høsten 2004 ble oversettelsen av Det nye testamentet feiret med urfremføring og turne med Fulanimesse, og i mai 2005 ble CDen utgitt.

Les mer om utgivelsen her:

12010434_2.JPG