Orgelet i Ris kirke (The organ in Ris church)

Orgelet i Ris kirke er bygget av Ryde & Berg Orgelbyggeri med domkantor Kåre Nordstoga som ansvarlig konsulent.

Orgelet er Norges første kirkeorgel i ren Cavaille-Coll stil.

Orgelet ble innviet i januar 2011.

Disposisjon Ris kirkes orgel

Pédale                 I Grand orgue     II Positif expressif     III Récit expressif
Bourdon 32         Bourdon 16            Cor de nuit 8                Flûte traversière 8
Contrebasse 16    Montre 8                Salicional 8                  Viole de gambe 8
Soubasse 16         Salicional 8            Unda maris 8               Voix céleste 8
Basse 8               Flûte harm. 8         Prestant 4                   Basson-Hautbois 8
                          Bourdon 8             Flûte douce 4              Voix humaine 8
Bombarde 16       Prestant 4
Trompette 8                                     Nasard 2 2/3               Flûte octaviante 4
Clarion 4              Doublette 2            Doublette 2                 Octavine 2
                          Plein-jeu IV           Clarinette 8                 Tromp. harm 8
                          Bombarde 16        Cor anglais 8                 Clarion 4
                          Trompette 8
                          Cornet V                Tremblant                   Tremblant 

Manualomfang: C-g’’’
Pedalomfang: C-f’
Kopler: II/I, III/I, III/II, I/16’, II/16’, I/P, II/P, III/P

—————————————

Domkantor og ansvarlig konsulent for orgelet, Kåre Nordstoga´s innlegg i programheftet til innvielsen:

«Norges første kirkeorgel i ren Cavaille Coll stil»

Det har lenge vært et ønske om å bygge nytt orgel til Ris kirke. Helt tilbake til 1970-tallet har organistene slitt med store funksjonsfeil på kirkens orgel, noe som har skapt mange frustrasjoner når orgelet skulle brukes.

Det gamle orgelet ble bygget av J.H. Jørgensen da kirken var ny i 1932. Som vanlig når det er snakk om å skifte ut et orgel, ble en rehabelitering nøye vurdert som alternativ til å bygge nytt. Konklus- jonen ble at det gamle Jørgensen-orgelet, selv ikke i en restaurert utgave, ville kunne fylle oppgaven som et tilfredsstillende instrument. Da planen om et nytt orgel skulle godkjennes, møtte den motstand hos Riksantikvaren. Det ble hevdet at kirke- bygningen med interiør tilsammen utgjør en bevaringsverdig helhet slik den ble tegnet av arkitekt Carl Berner og sto ferdig i 1932. Resultatet av uenigheten ble et kompromiss hvor det ble gitt tillatelse til å skifte ut hele innmaten i orgelet, mens eksteriøret, altså den rødmalte orgel- fasaden, skulle bevares.

Det nye orgelet på 36 stemmer er bygget av det norske orgel-byggeriet Ryde & Berg og er det første kirkeorgel her til lands i ren Cavaille Coll stil. Det har blitt et flott instrument hvor pipeverk, klangoppbygning og spillebord i det alt vesentlige følger stilens prinsipper, mens det er gjort noen «forbedringer» på den tekniske siden, bl.a. finnes det en computer for registrerings-skifter som selv ikke Cavaille Coll kunne drømme om.

Aristide Cavaille Coll (1811–1899) var den store franske orgelbyggeren i andre halvdel av det 19. århundret. Han sto bak over 600 orgler, de fleste i Frankrike, men også i Spania, Nederland, England, Russland og Brasil. Det eneste eksemplar i Skandinavia står i Jesuskirken i København. Hans store katedralorgler i Paris vil for alltid være knyttet til komponister som Franck, Widor, Dupré, Vierne, Saint-Saëns, Duruflé, Messiaen m.fl.

Ideen om dette forbildet for vårt orgelprosjekt hadde flere grunner. For det første er valget tatt ut fra et generelt ønske om å sørge for variasjon mellom de mange nye store orgler som vi gleder oss over i Oslo for tiden. For det andre, et noe mer prosaisk poeng, Cavaille Colls konsept er ganske fornuftig når man strengt tatt kunne ønske seg et større orgel enn man har råd til, – det gir rett og slett mye lyd for pengene. Men viktigst av alt, Cavaille Coll står bak en av orgelhistoriens flotteste og folkekjære orgeltyper, skapt ut fra ønsket om en «symfonisk orgelklang» inspirert av de mange klangnyanser som et orkester kan frembringe. Dette er ikke noen «sær» orgeltype som elskluderer musikk fra andre stilarter enn den franske romantikk, – i sin tid, før den moderne bevisstgjøringen rundt historiske instrumenter, ble Cavaille Colls orgel av mange regnet som det ideelle instrument for bl.a. Bachs musikk.

Takk til Ryde & Berg orgelbyggeri som har levert håndverk og klang på et høyt nivå, og som har skapt et anderledes orgel gjennom å bryne sin kompetanse mot det franske fagmiljø. Takk til kirkelig fellesråd i Oslo som ansvarlig byggherre, og fremfor alt gratulerer til alle i Ris menighet som har drevet denne orgelsaken fram gjennom mange år. Selv ble jeg glad i denne kirken da jeg øvde her daglig som ny student i 70-årene. Selv om orgelet nå er nytt, kjenner jeg klangen i kirkerommet igjen
fra den gang. Det er et flott rom for musikk, og la oss håpe det nye orgelet vil inspirere til utallige gode opplevelser i årene framover.

Og til slutt – hvis noen vil skåle for det nye orgelet, så gjør det i Champagne. Det var nemlig der vi fant det beste forbildet.

Kåre Nordstoga domkantor

———————————————————

Orgelbygger Jan Rydes innlegg i programheftet til innvielsen:

RIS KIRKE – nytt orgel

Ryde & Berg Orgelbyggeri AS takker for den tillit vi er blitt vist ved å bli tildelt oppdraget med å bygge det nye orgelet til Ris kirke. Denne oppgaven har sprengt de rammene vi tidligere har bygget våre orgler innenfor, og har beriket bedriften med nye impulser, ny kunnskap og nye, gode erfaringer.

Ved realiseringen av dette prosjektet har vi gått meget langt i det å bygge et orgel i henhold til Cavaillé-Colls intensjoner. Ris kirkes arkitektur og akustikk åpner opp for nettopp denne orgel- typen, som vil berike Oslo bys orgelpark ved at de franske komponistenes verk vil komme til sin rett. Disse utgjør en vesentlig del av den totale orgellitteraturen.

Orgelbyggeriet…

Det nye orgelet i Ris kirke er bygget hos RYDE & BERG Orgelbyggeri AS, som har sitt verksted i Fredrikstad. Bedriften ble etablert av Jan Ryde i 1985, og har i dag 16 ansatte. Det første året var Nils-Olof Berg med på eiersiden – derav navnet.

Orglene generelt…

Ethvert orgel er et resultat av en unik kreativ prosess. Dermed er det noe selvmotsigende ved å bygge et orgel som skal ende opp som en fullstendig stilkopi. Ingen kan bygge et instrument fullt ut på vegne av en historisk person. Om vi denne gang har gått langt i å etterligne det franske Cavaillé-Coll orgel, vil likevel resultatet være en blanding av det stilistiske forbildet og vår egen signatur.

Det nye orgelet…

Orgelet som nå er bygget til Ris kirke har opus nr 95, og rommer 36 stemmer fordelt på 4 verk; hovedverk, svellverk, positiv og pedal. Da Riksantikvaren påla bevaring og gjenbruk av orgelhus/fasade fra kirkens forrige orgel, ga dette et annet utgangspunkt for oppbygging av orgelet enn hva som opprinnelig var tenkt fra Jan Rydes side. Oppgaven besto i å bygge et orgel som stilistisk rettet seg mot den franske orgelbyggeren Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899). For å få et optimalt innsyn i Cavaillé-Colls måte å bygge orgler på, ble byggeprosessen innledet med studieturer til flere av hans orgler. Samtidig ble det innledet samarbeid med et par av Frankrikets ledende orgelbyggere som på tilnærmet heltid arbeider med restaurering av disse orglene; Jean-Pascal Villard og Nicolas Toussaint. Fasaden er omarbeidet/tilpasset av arkitekt SAR Ulf Oldæus, Stockholm, og malings-/ retusjeringsarbeidet er utført av kirkemaler Cay Fredriksson, Uppsala.

Oppbygging…

Orgelhuset har blitt noe ombygget for å bedre lydutslippet: Stumme trepiper er fjernet fra orgelets indre sidevegger mellom fasade og vindu, og stumme trepiper i front er byttet ut med 24 tinnpiper. De er også stumme.

Verksoppstillingen er i tråd med den franske måten å tenke oppbygging på. Dette inkluderer også at de respektive verkene har separate luftsystem.

Orgelet har mekanisk traktur og elektroniske koppelfunksjoner. I det franske originale orgelet var det utviklet avanserte mekanisk/ pneumatiske servofunksjoner for å oppnå en lett spilleart. Disse funksjonene er nå erstattet av moderne elektronikk.

Piper og klang…

Pipenes mensurering er hentet fra Cavaillé- Colls egne tabeller, men tilpasset Ris kirkes akustiske forhold. Labieringen er bredere enn hva Ryde & Berg normalt benytter, og bearbeidingen ved intonasjon er annerledes; for eksempel har en del av pipeverket lave oppsnitt og store kjernestikk.

De materialer Cavaillé-Coll benyttet seg av ved pipeframstillingen hadde slaggprodukter i tinnet og blyet. Dette hadde naturlig nok innvirkning på pipenes klang. I dag er tinnet og blyet rent og uten slaggprodukter. Dette betyr at man ikke kan skape en kopi, men en tilnærming til Cavaillé-Colls klanglige ideal.

Intonasjon…

Ethvert orgel bærer med seg intonatørens «signatur». Intonatørens nasjonalitet og bakgrunn påvirker alltid orgelets uttrykk – uansett hvilken stil og med hvilket forbilde det bygges. Jan Ryde ønsket å tone ned sitt eget nordiske uttrykk i dette orgelet, og engasjerte derfor de franske Cavaillé-Coll ekspertene Jean-Pascal Villard og Nicolas Toussaint til å samar- beide med ham om intonasjonsarbeidet.

Mulighetene…

Ryde & Berg Orgelbyggeri AS ønsker til lykke med alle muligheter som gis i form av musikalske, kunstneriske og guds- tjenestelige oppgaver i tiden fremover!

Jan Ryde

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *